You are here:  / Pozostałe / Leasing na firmę

Leasing na firmę

Typy leasingu – co zakupić dla własnej firmy?
Leasing to charakterystyczna odmiana dzierżawy lub ewentualnie najmu nieruchomości bądź środków trwałych. Obecnie na rynku jesteśmy w stanie wyróżnić dużo typów leasingu. Leasing możemy podzielić ze względu na formę to znaczy, w jakiej postaci on występuje, mamy tu do czynienia z leasingiem operacyjnym i finansowym. Następne kryterium podziału leasingu to czas trwania umowy, jaka jest zawierana między osobami w umowie leasingowej, będzie to leasing krótko bądź też długoterminowy – przetestuj Leasing. Przedmiot umowy leasingowej jest kolejnym kryterium, wedle, jakiego jesteśmy w stanie podzielić leasing na leasing ruchomości czy też nieruchomości. Możemy też wyróżni leasing pełny i czysty, tu kryterium podziału są obowiązki podmiotów umowy leasingowej. Jednakowo ważnym założeniem przy podziale Lessingów jest liczba osób, które biorą udział przy podpisywaniu umowy leasingowej. Wszelkie wyżej wymienione kryteria podziału leasingu są ważne przy zawieraniu umowy leasingowej, bowiem mają one ważny wpływ na leasing danego środka trwałego lub wskazanej nieruchomości.